U bevindt zich hier: Home/Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Indeling

Winterliner en COVID-19

Allereerst gelden de algemene reisvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Uitzonderingen en aanvullingen hierop zijn:
- Annuleringsregeling vanwege COVID-19
- Aansprakelijkheid
- Maatregelen

Gratis annuleren

De busreis wordt kosteloos geannuleerd als er op de dag van vertrek uit Nederland of België:
- Er een negatief reisadvies (code rood of code oranje; niet noodzakelijk reizen) is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de geboekte bestemming.
- Landsgrenzen gesloten zijn door de lokale overheid in het buitenland.

Voorwaarde is dat de busreis nog niet is aangevangen vanuit Nederland of België richting uw wintersportbestemming. Bekendmaking van de annulering door COVID-19 zal in de week van vertrek zijn. Indien mogelijk wordt dat eerder gedaan.

Aansprakelijkheid

Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en laat het ingezette materieel door het uitvoerende touringcar zorgvuldig reinigen. Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. De Winterliner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de vervoerder.

Maatregelen

U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn en naleven van de maatregelen die gelden in de landen waar u zich op dat moment bevindt. Dus ook voor de landen waar wij doorheen rijden. Mocht tijdens controle door de lokale autoriteiten blijken dat u zich hier niet aan heeft gehouden dan zijn de gevolgen voor eigen rekening. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of u verder mag reizen of niet. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. De Winterliner kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Vóór het boeken van de reis

Bagage

Per persoon mag je het volgende meenemen in de touringcar:
- 1 x koffer/reistas van normaal formaat (max. 80x70x30cm en max. 20kg p.p.)
- 1 x handbagage (normaal formaat ca. 2 kg)
- 1 x ski's of 1 x snowboard (snowboard zonder bindingen)
- 1 x tas met ski- of snowboardschoenen

Het is verplicht om al uw bagagestukken te voorzien van een naamlabel. Het is niet toegestaan om bagage voor anderen mee te nemen!

Gedurende de gehele reis bent u zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Aansprakelijkheid is uitgesloten voor (neven)schade aan of kwijtraken van uw bagage gedurende de gehele reis.

Bedenktijd bij kopen op afstand

Binnen de reisbranche geldt dat er geen bedenktijd is bij ‘kopen op afstand’. Op alle busreizen welke wij aanbieden is de zogeheten ‘afkoelingsperiode’ niet van toepassing. Indien u na boeking de busreis wenst te annuleren dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Huisdieren

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de touringcar.

Kinderen en minderjarigen

Kleine kinderen tot 3 jaar mogen alleen in een speciaal kinderstoeltje vervoerd worden. Tijdens de rit moet dit kinderstoeltje met de in de bus aanwezige veiligheidsgordel worden vastgemaakt. Het kinderstoeltje moet met een tweepuntsgordel vastgemaakt kunnen worden en dient te worden meegebracht door de begeleider van het kind.
Minderjarigen jonger dan 16 jaar vallen tijdens de reis onder de verantwoordelijkheid van hun ouder of voogd. Bij reizen van en naar Frankrijk moet de jongere tijdens de reis worden begeleid door een ouder of voogd. Bij reizen van jongeren van 16 en 17 jaar dient de ouder of voogd ervoor in te staan dan deze jongere alle documenten en legitimatiepapieren die voor de grensovergang noodzakelijk zijn bij zich heeft (identiteitsbewijs of paspoort).

Het boeken van de reis

Afsluiten van een reis-, ongevallen-, bagage en / of annuleringsverzekering

Wij adviseren om een reis-, ongevallen-, bagage en/of annuleringsverzekering direct af te sluiten. Wij adviseren u dit direct na boeking te voldoen. Informatie hierover treft u in uw bevestigingsformulier of via deze informatiepagina over verzekeringen op onze website. Indien u besluit de annuleringsverzekering op een later termijn af te sluiten dan moet dit uiterlijk binnen 7 dagen na boeking van de reis. Doet u dit na 7 dagen dan is het afsluiten van een annuleringsverzekering niet meer mogelijk.

Betaling

Bij het reserveren van de busreis dient u direct de gehele reissom te voldoen. U wordt bij het online boeken doorgeleidt naar de betaalserver van Mollie. Als u het liever wenst over te schrijven via de bank dan dient u contact met ons op te nemen.

Boekingsaanvraag van de reis (is bij beschikbaarheid bindend)

Een boekingsaanvraag komt tot stand na verzending van het online boekingsaanvraagformulier of door middel van telefonisch dan wel schriftelijk contact. Indien wij beschikbaarheid hebben zal de aanvraag definitief worden omgezet in een boeking en heeft de hoofdboeker een betaalverplichting. Mocht de reiziger, na het verzenden van het online boekingsaanvraagformulier dan wel bij een telefonische of schriftelijke reservering, de aanvraag willen annuleren dan dient dit binnen 8 uur na de aanvraag te geschieden. Anders gelden de annuleringsvoorwaarden. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen na aanvraag op de boekingsaanvraag te reageren.

Boeking van de reis

Een boeking komt tot stand na verzending van het online boekingsformulier of door middel van telefonisch dan wel schriftelijk contact. U ontvangt na boeking de factuurbevestiging per mail. Dit is niet het busticket!

Preferentie

Bij boeking kunt u uw wensen doorgeven, bijvoorbeeld rekening houden met wagenziekte. Wij proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Het blijft echter een wens/voorkeur waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Na boeking van de reis

Annulering

Een busticket kan worden geannuleerd, maar hou rekening met de annuleringskosten die hiervoor van toepassing zijn (minimaal € 35 p.p.). Boekingskosten staan hier los van en worden niet geretourneerd.

Annulering tot 56 dagen voor de vertrekdag: 25% van de reissom
Annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot en met de 29ste dag voor de vertrekdag: 35% van de reissom
Annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de 22de dag voor de vertrekdag: 40% van de reissom
Annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot en met de 15de dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom
Annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot en met de 6de dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom
Annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot en met de dag voor vertrek: 90% van de reissom
Annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Bij een retour reis (zowel heen als terug in één keer geboekt) wordt als vertrekdag de heenreis naar uw wintersportbestemming aangemerkt. Annuleert u bijvoorbeeld de terugreis dan rekenen wij het aantal dagen door tot aan de vertrekdag van de heenreis. Indien twee maal een enkele reis geboekt dan worden beide reisdagen als de vertrekdag gezien.

Uitzondering op bovenstaande annuleringsregeling is de regeling voor gratis annuleren door Covid-19. Meer informatie: Gratis annuleren

In de plaats stelling

Indien u onverhoopt niet zelf kan deelnemen aan de reeds geboekte reis dan kunt u iemand anders uw plaats laten innemen. Dit is nog mogelijk tot en met de dag vóór vertrek. Indien mogelijk kunt u nog voor een andere opstaplocatie kiezen. Voor een in de plaats stelling worden wijzigingskosten a € 25,- in rekening gebracht.

Onvoldoende deelnemers

Winterliner behoudt zicht het recht voor om de reis kosteloos te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn voor de betreffende datum en bestemming. Indien mogelijk bieden wij u een passend voorstel. Dit geschiedt uiterlijk twee weken voor de vertrekdatum vanuit Nederland. De Winterliner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele hieruit voortvloeiende financiële schade.

Verantwoordelijkheid hoofdboeker

U als hoofdboeker heeft de reis voor uzelf en eventuele reisgenoten gereserveerd. Alle communicatie verloopt via u. U dient ervoor te zorgen dat uw reisgenoten op de hoogte zijn van de informatie welke wij aan u communiceren. Ook bent u als hoofdboeker aansprakelijk voor uw reisgenoten. De communicatie kan via post, email of telefoon (SMS) verlopen.

Wijzigingen

Na boeking is het mogelijk om wijzigingen aan te vragen. Dit is mogelijk tot 10 dagen voor vertrek. Hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Voor iedere wijziging brengen wij € 25,- in rekening. Uiteraard kunnen wijzigingen alleen worden aangebracht indien dit mogelijk is. Eventuele meerkosten zullen naast de wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Deze extra (wijzigings-)kosten dienen voor vertrek te zijn voldaan.

Tijdens de reis

Bestemming onbereikbaar

Indien uw bestemming onbereikbaar is, proberen wij u zo dichtbij als mogelijk af te zetten. Indien uw opstaplocatie voor de terugreis onbereikbaar is voor de Winterliner, dient u (in overleg met de Winterliner) zelf naar een bereikbare opstapplaats te komen. De Winterliner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten welke hieruit voortvloeien om alsnog uw eindbestemming te bereiken, dan wel naar een bereikbare opstaplocatie te komen.

Bereikbaarheid hoofdboeker

U als hoofdboeker dient ervoor te zorgen dat u op de dag van vertrek bereikbaar bent op uw mobiele telefoon. Eventuele wijzigingen van vertrektijd worden per SMS met u gecommuniceerd. Eventuele communicatie dient u naar uw reisgenoten te communiceren.

Grensdocumenten

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een geldig paspoort, identiteitskaart of reisdocument bij u te hebben in uw handbagage. Ook dient u de juiste documenten bij u te hebben met betrekking tot Covid-19.

Opstapplaats en aanwezigheid

Bij boeking geeft u uw voorkeur voor de opstapplaats (in Nederland/België) aan. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat uw opstapplaats komt te vervallen. Op de vertrekdag dient u ten minste 15 minuten vóór vertrek aanwezig te zijn bij de in uw ticket genoemde opstaplocatie. Het is niet toegestaan om zelfstandig de opstaplocatie te wijzigen of afspraken te maken met de buschauffeur. Dit gaat te allen tijde via ons kantoor.

Transfer

Indien u een reis heeft geboekt met daarbij een transfer in het buitenland dan zorgen wij voor aansluitend vervoer naar de vooraf overeengekomen eindbestemming. Het kan echter voorkomen dat u ter plaatse dient te wachten op het aansluitende vervoer. Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. De uitstap- en opstaplocatie van de transfer staan vast. Indien u met de taxichauffeur zelf afspraken maakt over de uitstap- en/of de opstaplocatie dan zijn de eventuele meerkosten voor uw rekening. Indien u vanuit ons kantoor geen wijziging doorkrijgt dan gelden de uitstap- en opstaplocaties zoals weergegeven in uw ticket.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat de Winterliner zelf de transferroute rijdt. U hoeft dan niet over te stappen.

Vertraging onderweg

De Winterliner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging welke is ontstaan uit files, weersomstandigheden, stakingen en andere onvoorziene omstandigheden. De Winterliner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortvloeiende financiële schade. Ook niet als er aansluitend vervoer gemist wordt, de eindbestemming niet kan worden bereikt of dat er een extra overnachting(en) geregeld dient te worden.

Na de reis

Klachten

Indien u tijdens uw reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meldt dit dat gelijk bij één van de chauffeurs/reisleiders. Zij kunnen dan proberen hier direct iets aan te doen. Indien dit niet goed of naar behoren gebeurt, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers van het hoofdkantoor. Klachten die na terugkomst worden ingediend zonder dat deze bij de chauffeur/reisleider zijn gemeld, kunnen wij niet in behandeling nemen.
Indien u niet helemaal tevreden bent met het verloop dat de reis, moet u deze uiterlijk binnen één maand na thuiskomst schriftelijk melden bij Winterliner.

Overig

Gepubliceerde reissom

Alle gepubliceerde reissommen zijn per persoon en opgebouwd uit kosten als belastingen, heffingen, koersen en prijzen zoals die ten tijde van de publicatie bekend waren (1 juli 2023). Indien de genoemde kosten met meer dan 5% stijgen heeft de Winterliner het recht deze door te voeren naar de passagier of wederverkoper. Bij een stijging van de brandstofprijzen met meer dan 5% en / of wijziging in de CAO zijn wij genoodzaakt om ook deze kosten door te voeren naar de passagier of wederverkoper. U wordt hier voor aanvang van de reis over geïnformeerd.

Inhuur bij Winterliner

Indien u een complete touringcar dan wel midi-bus inhuurt via de Winterliner dan gelden alleen de algemene voorwaarden van het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Winterliner niet.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De reisorganisatie en Winterliner kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger of van een derde die niet bij de samenstelling van een reis is betrokken. Tevens kan de Winterliner niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, vertragingen of onregelmatigheden, veroorzaakt door overmacht, zoals hierna omschreven.

Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene en bijzondere omstandigheden, die buiten het vermogen van Winterliner liggen en ondanks alle goede zorgen niet kunnen worden vermeden. Tevens vallen onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, pandemieën, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen en overheidsmaatregelen.

Winterliner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die wordt gedekt door de reis-, bagage- en ongevallenverzekering, welke geacht wordt door de reiziger te zijn afgesloten.